Meny

Meny

Prao (praktisk arbetslivsorientering)

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleverna vistas på en arbetsplats, träffar yrkesverksamma och är en del av en arbetsvardag för att förstå hur yrkeslivet fungerar. Prao är en viktig grund för kommande studie- och yrkesval och ger ofta eleverna insikter i sina förmågor, värderingar och intressen. Elever i Borås Stads skolor har prao under en vecka i årskurs 8 samt en vecka i årskurs 9. Under våren är det årskurs 8 som gör sin prao fördelat på olika veckor.

Bra att tänka på inför prao

 • Sök prao-plats! Vi uppmuntrar eleven att själv försöka ordna sin prao-plats. Om eleven hittat en prao-plats ska hen stämma av med studie- och yrkesvägledaren så att platsen inte redan är bokad av skolan. Skolan har också ett antal prao-platser i olika verksamheter och företag som eleven kan ta del av om hen inte hittar en egen prao-plats.

 • Prao-platsbekräftelse med viktig information. Studie- och yrkesvägledaren ger varje elev en skriftlig bekräftelse som innehåller bland annat kontaktuppgifter till prao-platsen, arbetstider och adress. Läs bekräftelsen noggrant.

 • Kontakta prao-platsen! Om eleven fått en prao-plats via skolan ska eleven, en till två veckor före praon, kontakta prao-platsen och presentera sig. Det känns bra för både eleven och arbetsplatsen att ha pratat eller träffats före praon.

 • Ta reda på resväg och restid. Eleven ska ta reda på vart prao-platsen ligger, hur hen smidigast tar sig dit samt hur lång restiden är. Om avståndet mellan elevens hem och arbetsplatsen är mer än 3 kilometer kan eleven få ett busskort av skolan via studie- och yrkesvägledaren. Eleven får inget busskort om hen redan har ett skolkort. Om eleven ordnat egen prao-plats utanför Västtrafikregionen står familjen för resekostnaden (eleven har då rätt till ersättning för egen matlåda, se rubriken Lunch).

Under prao

 • Ta del av arbetsplatsens ordningsregler. Var noga med att komma i tid. Visa intresse och respekt, lyssna, fråga och lär. Använd inte mobilen under arbetstid. Tänk på att du inte bara representerar dig själv, utan också skolan, när du gör din prao.

 • Eleven följer arbetsplatsens arbetstider (ej före kl. 06.00 eller senare än kl. 20.00). Prao omfattar max 7 timmar per dag (exklusive lunch).
 • Om eleven vill nyttja den fria skollunchen äter eleven lunch på den skola i närheten av prao-platsen som anvisats. Om det inte finns någon skola i närheten och eleven måste ta med sig egen mat kan vårdnadshavaren ersättas med 35 kr/dag för kostnad för matlåda. Ansökan om ersättning görs efter praon via särskild blankett som finns hos studie- och yrkesvägledaren. Ersättningen betalas ut till vårdnadshavare efter att ifylld blankett lämnats till studie- och yrkesvägledaren.
 • Försäkring. Eleven är försäkrad genom Borås Stad, men elev och vårdnadshavare är personligt ansvariga för skada som uppkommer genom slarv.
 • Om eleven är sjuk under praon. Det är viktigt att vårdnadshavaren anmäler frånvaro både till prao-platsen och till skolan på morgonen. Telefonnummer till prao-platsen finns i prao-platsbekräftelsen.
 • Frågor om eller problem angående prao? Hör av dig till studie- och yrkesvägledaren så arbetar vi tillsammans för en lösning.

Efter prao

 • Prao-omdöme. Vi ber alla handledare på prao-platserna att fylla i ett prao-omdöme för eleven. I omdömet framgår även elevens närvaro. Det är viktigt att eleven sköter praon. Ett bra prao-omdöme kan vara till hjälp tom eleven vill söka sommar- eller extrajobb.

Har du frågor om prao?

Kontakta studie-och yrkesvägledaren på din skola.

Senast ändrad: 2019-02-18 18.38

Ändrad av:

Dela sidan: Prao (praktisk arbetslivsorientering)

g q n C